Nákupný košík

 x 
Prázdny košík

Magnetická fólia "Mŕtvy uhol" LKW Francúzsko

Tlačiť
Povinné značenie vo Francúzsku od 1. januára 2021 pre vozidlá s celkovou povolenou hmotnosťou nad 3,5 t (pre nákladné vozidlá) !
Hrúbka fólie: 0,6 mm
Cena
Predajná cena3,90 €
Predajná cena bez DPH3,25 €
DPH0,65 €
Popis

Od 1. januára 2021 platí vo Francúzsku povinnosť pre vozidlá s celkovou povolenou hmotnosťou nad 3,5 t (nákladné i osobné), mať na vozidle vyznačené tzv. 'Mŕtve uhly', a to takým spôsobom, aby spĺňali čo najväčšiu viditeľnosť, najmä pre cyklistov, chodcov a užívateľov osobných dopravných prostriedkov a značenie bolo viditeľné zo strán aj zozadu vozidla.
• Nariadenie sa vzťahuje aj na vozidlá registrované v zahraničí.
• Výnimku majú poľnohospodárske a lesnícke vozidlá a vozidlá zimnej údržby, služobné vozidlá správy ciest a diaľnic.
• Za nedodržanie povinnosti môže byť udelená pokuta vo 4. triede.
• Napríklad pre súpravu ťahač s návesom je potrebné 6 ks samolepiek.

Umiestnenie značiek na vozidle:
Označenia musia byť viditeľné za všetkých okolností a súčasne nesmie obmedzovať viditeľnosť regulačných tabuliek a značiek vozidlá, svetelných a signalizačných zariadení a nesmie zasahovať do zorného poľa vodiča.
Značenie nesmie byť umiestnené na sklenených častiach vozidla.

Znázornenie polohy značiek na vozidle:
Značenie musí byť na motorovom aj prípojnom vozidle:
Všetky značky na vozidle musia byť umiestnené v predpísanej výške meranej od zeme: minimálne 0,90 a maximálne 1,50 m;
• na prednej časti vozidla budú umiestnené na ľavej i pravej strane vo vzdialenosti do jedného metra od prednej časti vozidla, u návesov je vzdialenosť od jedného metra za čapom prípojného vozidla;
• v zadnej časti vozidla bude značka umiestnená napravo od stredovej osi.

Poznámky:
• motorové vozidlá a prípojné vozidlá, u ktorých je technicky nemožné splniť požiadavku na predpísanú výšku značenia (merané od zeme), budú mať značky umiestnené v najbližšej možnej polohe horného limitu, ale nie vyššie ako 2,10 m;
• vozidlá so systémami priameho videnia v spodnej časti dverí alebo sklenenými dverami, sú vybavené značkami umiestnenými vo vzdialenosti od prednej časti vozidla čo najbližšie predpísanej vzdialenosti s toleranciou 10 stôp. Od vzdialenosti 3 m možno upustiť, ak konštrukcia vozidla neumožňuje umiestnenie značiek tak, aby neboli umiestnené na jeho zasklenie;
• kritériá pre umiestnenie zadných značiek neplatia pre vozidlá, u ktorých je to technicky nemožné - napríklad kontajnery, cisterny, valníky, odnímateľné korby s ramenami, ap. Tieto vozidlá budú mať značenie umiestnené na zadnej strane v rámci možností.
• kritériá pre umiestnenie bočných značiek neplatia pre prípojné vozidlá, u ktorých je to technicky nemožné a značky budú umiestnené v polohe, ktorú ich konštrukcia umožňuje.
• motorové a prípojné vozidlá, u ktorých je preukázaná nemožnosť inštalácie značiek v dôsledku ich konštrukcie, majú výnimku z povinnosti značenia "mŕtvych uhlov" na bokoch / alebo v zadnej časti.

Magnetická fólia pre autobusy

Magnetická fólia pre autobusy

Náš tovar