Nákupný košík

 x 
Prázdny košík

Informácie k podaniu žiadosti o kartu do digitálnych tachografov a povinnému sťahovaniu údajov z kariet digitálnych tachografov

Informácia o poplatkoch pri spracovaní žiadostí a povinnom sťahovaní údajov/dát v zmysle legislatívy

Truckshop Slovakia pri spracovávaní žiadostí postupuje podľa metodiky Ministerstva dopravy SR a účtuje nasledujúce manipulačné poplatky:

- obnova a vydanie novej karty vodiča: 10,00 EUR s DPH

- obnova a vydanie novej podnikovej a dielenskej karty: 10,00 EUR s DPH

Truckshop Slovakia za sťahovanie údajov/dát - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 a kapitoly II Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 účtuje nasledujúce manipulačné poplatky:

- karta vodiča (stiahnutie a odoslanie dát a výstupov z karty vodiča - 28 dní): 7,20 EUR s DPH

- tachograf vozidla (stiahnutie a odoslanie dát z tachografu - 90 dní): 21,60 EUR s DPH

Stiahnuté dáta a výstupy z nich vám vo formáte PDF odošleme e-mailom, alebo uložíme na váš USB kľúč.
  
Pri stiahnutí dát z tachografu vozidla, je potrebné pristaviť vozidlo na niektorú z pobočiek TD Slovakia/Truckshop.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Podanie žiadostí o vydanie kariet k digitálnym tachografom

Truckshop Slovakia na svojich pracoviskách v Trnave, Nových Zámkoch, Novom Meste nad Váhom, Banskej Bystrici a Žiline prijíma žiadosti o vydanie kariet vodiča, podnikových a dielenských kariet do digitálnych tachografov.
Žiadosť o obnovu tachografovej karty je možné podať 60 dní pred skončením platnosti aktuálnej karty.

Spracovanie žiadostí a zaplatenie príslušného poplatku môžete na každom z našich Zberných miest. 

K žiadosti o vydanie tachografovej karty vodiča je potrebné predložiť:

·        občiansky preukaz - občan SR

·        doklad totožnosti cudzinca - občiansky preukaz EÚ, alebo cestovný pas

·      doklad o povolení pobytu, alebo národné pracovné vízum cudzinca (prípadne aj rozhodnutie MV SR o     predchádzajúcom povolení pobytu ak cudzinec má obnovený pobyt a jeho nový pobytový doklad nespĺňa lehotu 185 dní)

·        platný vodičský preukaz s príslušnou kvalifikáciou

·        e-mailovú adresu na ktorú bude po spracovaní žiadosti zaslaná zálohová faktúra za vydanie tachografovej karty vodiča vo výške 54 EUR.

Pozn. Fotografia žiadateľa a podpis je vyhotovený elektronicky na zbernom mieste.

 Vydávanie tachografových kariet zahraničným vodičom

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014, tachografová karta môže byť vydaná osobe, ktorá sa zdržiava na území Slovenskej republiky najmenej 185 dní.

Ak má cudzinec obnovený prechodný pobyt a preukazuje sa platným pobytovým dokladom, ktorého dátum vydania k aktuálnemu dátumu podania žiadosti o vydanie tachografovej karty nespĺňa lehotu minimálne 185 dní, cudzinec je povinný predložiť doklad potvrdzujúci jeho pobyt na území SR v lehote minimálne 185 dní, a to buď rozhodnutie MV SR o vydaní predchádzajúceho povolenia k pobytu alebo národné pracovné vízum.

K žiadosti o vydanie podnikovej karty je potrebné predložiť:  

·         originálne tlačivo /nie skopírované, alebo stiahnuté z internetu/ je dostupné na Zbernom mieste.

·         doklad na overenie totožnosti štatutára dopravného podniku, v prípade že žiadosť nepodáva štatutár, je nutné predložiť splnomocnenie s osvedčeným podpisom štatutára dopravného podniku, aby ním určený splnomocnenec mohol predložiť žiadosť o vydanie tachografovej podnikovej karty a doklad na overenie totožnosti splnomocnenca  

·         e-mailovú adresu na ktorú bude po spracovaní žiadosti zaslaná zálohová faktúra za vydanie podnikovej karty vo výške 54 EUR.

·         osobné údaje držiteľa podnikovej karty (ak je uvedený iný ako konateľ alebo majteľ)  meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, bydlisko a doklad totožnosti, alebo jeho fotokópiu.

 
   Kontakty na Zberné miesta Truckshop Slovakia

Logistická 10, 917 01 Trnava:
Telefón: 0903 414 820
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Po - Pia: 8.00 - 18.00 hod.
So: 8.00 – 12.00 hod.

 

Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica:
Telefón: 0910 392 645
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Po - Pia: 8.00 - 16.00 hod.
So: 8.00 – 12.00 hod.

 

Kamenná 16, 010 01 Žilina:
Telefón: 0903 444 298
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Po - Pia: 8.00 - 17.00 hod.
So: 8.00 – 12.00 hod.

 

Trenčianska 28, 915 01 Nové Mesto nad Váhom:
Telefón: 0911 571 099
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Po - Pia: 8.00 - 17.00 hod.
So: 8.00 – 12.00 hod.

 

Komárňanská cesta 13, 940 02 Nové Zámky:
Telefón: 0902 440 600
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Po - Pia: 8.00 - 16.00 hod. 
So: 8.00 – 12.00 hod.

 

Náš tovar